Uzmanlık Alanlarımız

Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku, sigortacı ve sigortalı arasındaki hukuki ilişkileri, sigortacılıkla uğraşan şirketlerin çalışmalarını düzenleyen ve sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkları ele alan hukuk dalıdır. Bu alanda, zararın sigorta kapsamına girip girmediğinin tespiti, sigorta sözleşmelerinin düzenlenmesi, ve sigorta konusu olan zararın tazmininin sağlanması gibi konular ele alınır.

Sigorta Avukatının Rolü
Sigorta avukatları, sigorta şirketleriyle sigorta sözleşmelerinden doğan veya zarar gören üçüncü kişiler ile sigortacılar arasındaki uyuşmazlıklarda hukuki temsil ve danışmanlık yaparlar. Sigorta hukuku kapsamında verilen hizmetler arasında, sigorta sözleşmelerinin yorumlanması, sigorta kapsamının belirlenmesi, tazminat taleplerinin değerlendirilmesi ve dava süreçlerinin yönetilmesi bulunmaktadır.
Sigorta Türleri ve Uygulamaları

Sigortalar, zarar sigortaları ve can sigortaları olarak iki ana kategoriye ayrılır. Zarar sigortaları, mal sigortaları ve mesuliyet sigortaları olmak üzere daha da detaylandırılabilir. Mal sigortalarına yangın, taşıma, hırsızlık, kasko gibi örnekler verilebilirken; mesuliyet sigortaları arasında trafik sigortası ve mesleki mesuliyet sigortası gibi türler bulunmaktadır. Sigorta hukuku, bu çeşitli sigorta türleri ile ilgili hukuki işlemleri ve uyuşmazlıkları kapsar.

Sigorta Hukuku Davaları ve Mahkemeler

Sigorta hukukundan doğan uyuşmazlıklar, sigorta hukuku davalarını oluşturur. Bu davalar, sigortacı ile sigortalı veya zarar gören kişi ile sigortacı arasındaki anlaşmazlıkları içerir. Sigorta davaları genellikle sigorta poliçesinden doğan anlaşmazlıkları, tazminat taleplerini ve sigorta kapsamının yorumlanmasını içerir. Görevli mahkeme, olayın niteliğine ve taraflara göre belirlenir. Ticari işlemlerde genellikle asliye ticaret mahkemeleri, tüketici ilişkilerinde ise tüketici mahkemeleri görevlidir.

Kurumsal

© 2024 Ezgi Kozanlı - Tüm Hakları Saklıdır
This is a staging environment