Uzmanlık Alanlarımız

Sermaye Şirketlerine Danışmanlık

 • Kurumsal Yapılandırma ve Sermaye Piyasası İşlemleri: Şirketlerin kuruluşundan tasfiyesine kadar olan süreçlerde, ana sözleşmelerin hazırlanmasından, sermaye artırımlarına, pay devirlerine, şirket birleşme ve devralmalarına, tür değişikliklerine kadar her aşamada danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Ayrıca halka açılma ve yeniden yapılandırma süreçlerinde de şirketlere destek sağlıyoruz.
 • Yönetim ve Yöneticilik Danışmanlığı: Genel kurulların toplanması, yönetim kurulu kararlarının hazırlanması, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerinin temsil görevleri ve sorumlulukları konusunda danışmanlık yapılıyor. Ayrıca yönetim ve özsermaye hissedarlarının hakları ve yükümlülükleri gibi konularda da destek sağlanıyor.
 • Mevzuata Uyum ve Hukuki Danışmanlık: Mevzuata uyum konusunda danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Bu kapsamda, standart sözleşme örneklerinin gözden geçirilmesi, ürün geliştirme, üretim, pazarlama sözleşmeleri, lisans ve hizmet sözleşmeleri, dış tedarik ve rekabet etmeme sözleşmeleri gibi karmaşık ticari düzenlemelerin yazılması ve müzakeresi hizmetleri veriliyor.
 • Kurumsal Yönetim ve Strateji: Kuruluşlara, kurullara, komitelere ve bireysel olarak yönetim kurulu üyelerine, yedieminlere ve icra başkanlarına kurumsal yönetim ve stratejiyle alakalı hukuk hizmetleri sunuluyor. Üçüncü tarafların veya devletin gündeme getirdiği sorunlara ilişkin yönetim denetimleri veya kurum içi soruşturmaların yürütülmesinde de destek olunuyor.
Yaklaşımımız

Ekibimiz, sermaye şirketlerinin ve konsorsiyumlarının karşılaşabilecekleri hukuki ve ticari riskleri göz önünde bulundurarak, müvekkillerimize günlük faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları her türlü hukuki konuda danışmanlık sunmaktadır. Sektör dinamiklerini ve hukuki mevzuatı yakından takip ederek, müvekkillerimizin iş ve ticari faaliyetlerinde karşılaşabilecekleri sorunlara proaktif ve yaratıcı çözümler üretmeyi hedefliyoruz.

Müvekkillerimize iş ve istihdamla ilişkili talep ve uyuşmazlıklarında da danışmanlık hizmeti sunarak, iş hukuku alanındaki ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı destek sağlıyoruz. Sunulan hizmetlerin yanı sıra, şirketlerin mevzuata ve düzenlemelere tam uyum sağlaması için gerekli rehberliği ve danışmanlığı da üstleniyoruz.

Hizmet Verdiğimiz Alanlar
 • Kuruluş ve yapılandırma süreçleri
 • Sermaye piyasası işlemleri
 • Şirket birleşme ve devralmaları
 • Yönetim kurulu danışmanlığı
 • Mevzuata uyum ve hukuki risk yönetimi
 • Kurumsal yönetim ve strateji danışmanlığı
 • İş ve istihdam hukuku ile ilgili danışmanlık
Sermaye şirketlerinin karmaşık ve dinamik iş dünyasında başarılı olmaları için gerekli hukuki zeminin sağlanmasına yardımcı olur. Hukuki danışmanlık süreçlerimizde, müvekkillerimizin ticari hedeflerine ulaşmalarını desteklemek ve onlara rekabet avantajı sağlamak amacıyla stratejik ve özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz.

Kurumsal

© 2024 Ezgi Kozanlı - Tüm Hakları Saklıdır
This is a staging environment