Uzmanlık Alanlarımız

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Arabuluculuk, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları mahkeme dışında, tarafsız bir arabulucu aracılığıyla çözüme kavuşturma sürecidir. Avukat Ezgi Kozanlı ve Atlas Hukuk Bürosu gibi hukuk büroları, bu süreçte etkin bir rol oynamaktadır.

Arabuluculuk Süreci ve Avukatlık

Arabuluculuk sürecinde avukatlar, tarafları etkin bir şekilde dinlemeli ve anlaşmazlıklarını anlamaya çalışmalıdır. Bu süreçte önemli olan, tarafların birbirlerini anlamalarını sağlamak ve ortak bir zemin bulmalarına yardımcı olmaktır. Arabuluculuk, geleneksel avukatlık yaklaşımından farklı olarak, davayı kazanmak yerine çözüm odaklı bir yaklaşım gerektirir.

Arabuluculukta Yapılması Gerekenler
  • Tarafları dikkatlice ve önyargısız dinlemek,
  • Göz teması kurarak güven ortamı oluşturmak,
  • Tarafların söylediklerini not almak,
  • Sorularla ve açıklamalarla anlaşmazlık konusunu derinlemesine anlamaya çalışmak.
Hizmetlerimiz
  • Müzakere ve Uzlaşma: Arabuluculuk sürecinde, tarafların mali durumlarının mukayesesini yaparak, dava yoluna gidilip kaybedilme riskiyle kıyaslanır. Müvekkillerin ihtilaf konularında kuvvetli ve zayıf yönleri analiz edilerek, en uygun çözüm yolları araştırılır. Müvekkillerimize BATNA, WATNA ve RATNA gibi kavramlar üzerinden rehberlik edilir, böylece uzlaşmanın olumlu sonuçlanma ihtimali artırılır.
  • Boşanma Arabuluculuğu: Boşanma süreçlerinde, taraflar arasında uzlaşı sağlamak amacıyla arabuluculuk hizmetleri sunulur. Bu yaklaşımla, aile yapısının korunması ve bireysel uzlaşmanın toplumsal uzlaşmaya katkısı hedeflenir, ayrıca yargıdaki iş yükünün azalması sağlanır.
  • Ticari Uyuşmazlıklar: Şirket içi anlaşmazlıklar ve ticari işlerde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda arabuluculuk hizmetleri verilir. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri alanlarda kendi kararlarını ve çözümlerini bulmalarına yardımcı olunur​.
  • Hukuki Danışmanlık: Arabuluculuk sürecinde, hukuki danışmanlık hizmetleri de sunulur. Bu kapsamda, sözleşmeler hukuku, iş hukuku uyuşmazlıkları, gayrimenkul hukuku gibi alanlarda uzmanlık sağlanır.
Yaklaşımımız
Arabuluculuk sürecinde, tarafların tam anlamıyla bilgilendirilmesi esastır. Taraflar, arabuluculuk sürecinin esasları, süreci ve sonuçları hakkında detaylı bilgilendirilir. Süreç, tarafların serbestçe kararlaştırdıkları usullere göre yürütülür ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak kaydıyla tarafların istekleri göz önünde bulundurulur. Arabuluculuk faaliyeti, tarafların anlaşmaya varmaları veya arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz görülmesi halinde sona erer

Kurumsal

© 2024 Ezgi Kozanlı - Tüm Hakları Saklıdır
This is a staging environment