Uzmanlık Alanlarımız

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku, insan zekasının ürünlerini koruma altına alan, günümüz ekonomisinin ve inovasyonun temel taşlarından biridir. Telif hakları ve sınai haklar olmak üzere iki ana kategori altında incelenir ve fiziki olmayan, ancak ekonomik değeri yüksek olan fikri eserleri kapsar.

Fikri Mülkiyetin Önemi

Teknolojik gelişmeler ve internetin yaygınlaşması ile fikri mülkiyet haklarının değeri artmıştır. İşletmeler için önemli bir ekonomik kaynak olan bu haklar, yeni pazarlara giriş ve gelir akışlarını yaratma potansiyeline sahiptir. Marka, patent ve lisans hakları, günümüzde büyük ekonomik değerler yaratmaktadır.

Kapsam ve Haklar
Fikri Mülkiyet Hukuku, telif hakları ve sınai hakları kapsar. Telif hakları, eser sahibine eserini çoğaltma, yayma, temsil etme ve devretme hakları gibi çeşitli haklar sağlar. Sınai mülkiyet hakları ise patent, marka, coğrafi işaretler, faydalı model ve tasarım gibi hakları içerir ve bu haklar, sınai mülkiyet haklarını koruyan kanunlarla güvence altına alınmıştır.
Hukuki Koruma ve Uygulamalar
Fikri ürünlerin korunması için, öncelikle somut bir fiziki ortama kaydedilmesi gerekmektedir. Salt fikirler, hukuki korumadan yararlanamaz. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanında görülen davalar; iptal, hükümsüzlük, tazminat, marka, patent, tasarım ve faydalı model hakları uyuşmazlıkları gibi çeşitli konuları içermektedir.

Kurumsal

© 2024 Ezgi Kozanlı - Tüm Hakları Saklıdır
This is a staging environment