Uzmanlık Alanlarımız

Miras Hukuku

Miras hukuku, bir kişinin vefatı veya gaipliğine karar verilmesi sonrasında mirasının yasal mirasçılar arasında nasıl paylaşılacağını, borçlarının nasıl ödeneceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu alan mirastan mal kaçırma, miras paylaşımı, saklı pay, tenkis davası, reddi miras, vasiyetnamenin iptali ve düzenlenmesi gibi konuları içerir.

Önemi ve Uygulama

Miras hukuku, bireylerin vefatı sonrası malvarlığının tanzimi ve mirasçıların haklarının korunması açısından büyük öneme sahiptir. Miras hukuku medeni hukukun alt dalı olarak, geniş bir hukuki perspektifi kapsar ve miras hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıkların çözümlenmesi için yasal çerçeveler sunar.

İşleyiş ve Davalar

Miras hukuku, mirasın ve terekenin tespiti davaları, veraset ilamı işlemleri, miras paylaşımı ve reddi miras davaları gibi çeşitli hukuki süreçleri kapsar. Bu süreçler, miras bırakanın mal varlığının ve borçlarının belirlenmesi, mirasın adil bir şekilde dağıtılması ve mirasçıların haklarının korunması için önemlidir.

Kurumsal

© 2024 Ezgi Kozanlı - Tüm Hakları Saklıdır
This is a staging environment