Uzmanlık Alanlarımız

İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku, borçlunun borçlarını ödeyememesi durumunda devreye giren, alacaklıların haklarını korumak ve borçluların malvarlıklarının yönetilmesi ile ilgili hukuki süreçleri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu alan, İcra Hukuku ve İflas Hukuku olmak üzere iki temel kısma ayrılmaktadır.

İcra Hukuku

İcra Hukuku, borçlunun borçlarını ödemezse, alacaklının devletin ilgili kurumları aracılığıyla alacağını tahsil etmesini düzenler. En sık görülen icra hukuku davaları arasında menfi tespit, itirazın iptali, karşılıksız çek, tasarrufun iptali ve ihtiyati haciz davaları bulunmaktadır. İcra avukatlarının sorumlulukları arasında, sürelerin takibi ve gerekli tüm hukuki yollara başvurmak yer alır.

İflas Hukuku

İflas Hukuku, borçlunun tüm malvarlığının tasfiye edilerek, alacaklılarının tatmin edilmesi sürecini düzenler. İflas takibi, borçluya ait tüm menkul malların satılması ve elde edilen gelirle alacaklıların ödenmesini içerir. Eğer borçlunun mallarının satışından elde edilen para yetersizse, bu para alacaklılar arasında orantılı olarak paylaştırılır.

İcra ve İflas Hukukunun Önemi

Bu hukuk dalı, hem alacaklıların haklarının korunmasını hem de borçluların adil bir şekilde muamele görmesini sağlar. İcra ve iflas hukukunun kapsamı, borç ve borçlu terimlerini geniş bir anlamda ele alır ve borçluların sadece malvarlıkları ile sorumlu tutulmalarını içerir.

İcra ve İflas Hukukunda Taraflar ve Temsil Ehliyeti
İcra ve İflas takibinin tarafları genellikle alacaklı ve borçlu olarak tanımlanır. Alacaklı, borçlunun malvarlığı üzerinden alacağını tahsil etmeye çalışırken, borçlu ise bu süreçte haklarını korumaya çalışır. Takip ehliyeti, icra takibi yapabilme veya icra takibine karşı hak koruyucu işlemler yapabilme yeteneğidir ve bu ehliyet, sadece gerçek veya tüzel kişilere aittir​.
İcra Takipleri ve İhtiyati Haciz Başvurusu

Bu hukuk dalı, hem alacaklıların haklarının korunmasını hem de borçluların adil bir şekilde muamele görmesini sağlar. İcra ve iflas hukukunun kapsamı, borç ve borçlu terimlerini geniş bir anlamda ele alır ve borçluların sadece malvarlıkları ile sorumlu tutulmalarını içerir.

İcra ve İflas Hukukunda Hizmetler

Avukat Arabulucu Ezgi Kozanlı, her türlü icra takipleri, ihtiyati haciz başvurusu ve takibi, icra takiplerine itiraz ve takibin iptali davaları gibi konularda hizmet sunar. Bu hizmetler, alacaklıların haklarının korunmasında ve borçluların hakkaniyetli bir şekilde muamele görmesinde önemli bir rol oynar.

Kurumsal

© 2024 Ezgi Kozanlı - Tüm Hakları Saklıdır
This is a staging environment