Uzmanlık Alanlarımız

İş Hukuku

İş Hukuku, işveren ve işçi arasındaki ilişkileri düzenleyen, hukuki çerçeveyi belirleyen ve işçilerin haklarını koruyan bir hukuk dalıdır. İşçi ve işveren arasındaki bireysel iş ilişkisini, iş sözleşmelerini ve çalışma koşullarını kapsar. İş Hukukunun temel amacı, işverene göre ekonomik ve kişisel açıdan daha zayıf konumda olan işçiyi korumaktır​.

İş Hukukunun Konuları

İş Hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin yanı sıra, iş sözleşmeleri, iş güvenliği, işe iade davaları, sendikal ilişkiler ve iş kazaları gibi birçok konuyu içerir. İşçilik alacakları ve işveren yükümlülükleri de İş Hukukunun önemli konuları arasında yer alır​

İş Hukukunun Özellikleri
  • İşçi Koruma İlkesi: İş Hukuku, işçilerin haklarını korumak ve işverene göre zayıf olan tarafın haklarını güvence altına almak için tasarlanmıştır.
  • İşçi Lehine Yorum: Herhangi bir belirsizlik durumunda, İş Hukuku kuralları genellikle işçi lehine yorumlanır.
  • Sendikal Haklar: İşçiler, sendikalar aracılığıyla işyeri yönetimine katılabilir ve toplu pazarlık yapabilir.
  • Karma Hukuk Niteliği: İş Hukuku, özel hukuk özellikleri taşısa da devlet müdahalesini de içerir ve bu nedenle karma bir hukuk dalı olarak değerlendirilir.
Neden Önemlidir?

İş hukuku, çalışma hayatının düzenlenmesi ve adaletli bir çalışma ortamının sağlanması açısından büyük öneme sahiptir. İşçi haklarının korunması ve işveren yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, sosyal adaletin ve ekonomik verimliliğin sağlanmasında kilit rol oynar. Bu alandaki hukuki düzenlemeler, işçi ve işverenlerin hak ve sorumluluklarını belirler, çalışma ilişkilerinde dengeli ve adil bir yapı oluşturmayı amaçlar.

Kurumsal

© 2024 Ezgi Kozanlı - Tüm Hakları Saklıdır
This is a staging environment